Hoosianna - Herra auta ja pelasta

Jyrki Alanko


Hoosianna huudahdus tarkoittaa rukousta tai pyyntöä, jossa pyydetään Jumalalta tai kuninkaalta apua. Huudahdus liittyy erityisesti tulevalle messiaalle eli vapahtajalle osoitettuna pyyntönä: Herra autaja pelasta! Hoosianna on tulevaisuuteen suuntautunut odotus ja toivo tulevasta pelastajasta. Kun kansa huusi hoosianna-tervehdystä Jeesuksen saapuessa Jerusalemiin, se osoitti, että he uskoivat Jeesuksen olevan heille luvattu messias. Tästä syystä on ymmärrettävää, että kansan johto ja hallitusmiehet olivat kuin tulisilla hiilillä. Kansan riemuhuuto nähtiin kytevänä kapinana silloista hallintoa vastaan.

Meillä on suuri etuoikeus ja riemu laulaa jälleen hoosianna-hymniä seurakunnassa. Jeesus on meille luvattu messias ja vapahtaja, joka syntyi maailmaan yli 2 000 vuotta sitten. Hoosianna-huudossa osoitamme myös sen, että odotamme Jeesuksen toista tulemusta. Maailman pimeyden keskellä loistaa kirkas ”lupauksentähti”, joka luo meille lohtua ja toivoa tulevasta vapautuksesta. Jeesus kertoi realistisesti maailmaa kohtaavasta lopunajasta, jossa ihmiset ja koko luomakunta joutuu kärsimään.

Mutta samalla Jeesus sanoi lohduttavat sanat: Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. (Luuk.21:28) Meidän Hoosianna-huuto on oman aikamme ”kapinahuuto” pimeyden valtaa vastaan. Kun laittomuus pääsee valtaan niin meidän tulee vahvistaa todistustamme Jeesuksen valtasuuruudesta ja hänen takaisin tulosta.

Ensimmäiset kristityt julistivat innokkaasti Jeesuksen pikaista tulemusta. Samalla tavalla vuosisatojenaikana ovat uskovat eri herätystenaikoina tehneet. Jotenkin se on kuulunut herätyksen ilmapiiriin. Olisiko meidän aika jälleen voimakkaammin pitää esillä tätä suurta totuutta? Raamatun opettajilla on ollut eri näkemyksiä Jeesuksen takaisin tulemisen ajankohdasta; tuleeko Jeesus ennen suurta ahdistusta, sen puolessavälissä vai vasta lopuksi? Jokaiseen näkemykseen löytyy monia mielipiteitä. Mutta onko se sittenkään se tärkein asia Jeesuksen takaisintulon odotuksessa? Tärkeintä lienee se, että olemme valmiita, kun hän tulee. Jeesus sanoi, että valvokaa ja rukoilkaa!(Mark.13:35-37)

Pian on koittava päivä kun ”Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla.” (1.Tes.4:16-18)

Jeesus tulee ja minä haluan olla valmis!