Armollista kesää!

Jumalan armo tarkoittaa ansaitsematonta mielisuosiota, jota Jumala haluaa osoittaa jokaiselle ihmiselle. Jumalan armo on sekä pelastusteko että tämän teon perusteella hankittu armon tila. Armo tuli Jeesuksen Kristuksen kautta ja me olemme saaneet yltäkylläisen armon osaksemme. (Joh. 1:17)

Armo on lahja, jonka vastaanottamiseen meitä kehotetaan. Ennen kaikkea se on pelastuksen lahja, niin kuin armon apostoli Paavali asian ilmaisee: " Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut." (Ef. 2: 8 - 10)

Johannes tunnetaan rakkauden apostolina, mutta molemmilla, niin Paavalilla kuin Johanneksellakin, heidän kirjoitustensa keskeinen käsite on armo. Todellista rakkautta ei voi olla ilman armoa. Armossa saamme myös kasvaa. Tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että opimme tuntemaan armahtavan Jumalan ja hänen hyvän tahtonsa yhä paremmin. Toiseksi opimme tuntemaan myös itsemme Jumalan lapsena, rakkaana ja hyväksyttynä. Kolmanneksi armossa saamme kasvaa ihmissuhteissa; toinen toisemme rakastamisessa, hyväksymisessä ja armahtamisessa.

Tähän kasvuun ja armossa elämiseen Jeesus lähetti meille Pyhän Hengen avuksemme ja voimaksemme, " Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen", kirjoittaa Paavali. (Room. 5:5) Pyhän Hengen voima ja armolahjat varustavat meidät palvelemaan Jumalaa ja lähimmäisiämme. Armossa on hyvä elää ja palvella!

Kesäsiunauksia toivottaen,

Jyrki Alanko