Mennään kaikkeen maailmaan!

Jyrki Alanko

Jukka Rokka kirjoitti 70-luvulla kirjan rukouksesta*, jossa hän totesi, että: ”Rukoustemme tulee olla Sanaan pohjautuvaa, lupauksiin vetoavaa, Kristukseen keskittyvää sydämen kieltä; sen tulee olla uskon lujaa luottamusta siihen, mitä toivotaan.” Lupausten toteutuminen meidän elämässämme noudattaa seuraavaa kaavaa: lue tai kuule Jumalan sana, usko Jumalan ilmoitus, luota Jumalaan, rukoile lupausten toteutumista ja toimi lupausten toteutumisen mukaisesti. Usko ei siis ole passiivista vaan aktiivista odottamista ja toimimista.

Jeesus antoi meille lähetyskäskyn, jota saamme toteuttaa. Rukous ja Pyhän Hengen voima on aivan välttämätöntä tämän tehtävän suorittamisessa. Lähetyskäskyn yhteydessä on suurenmoinen lupaus: ”Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti” (Matt.28:20). Kun Jeesus nousi Isän luokse kirkkauteen niin hän antoi opetuslapsille toimintaohjeet: ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen. ” (Apt.1:4-5) Opetuslapset kuulivat lupauksen, uskoivat siihen, luottivat sen toteutumiseen, rukoilivat sen toteutumista ja toimivat sen mukaisesti. Ja ennen kaikkea saivat kokea lupauksen täyttymyksen helluntaina.

Pyhän Hengen voimassa opetuslapset alkoivat toteuttaa suurta toimeksiantoa. Evankeliumi levisi Jerusalemista aina meille Suomeen asti. Tänään viestikapula on meillä. Meidän tulee mennä kaikkeen maailmaan. COVID-19 myötä olemme menneet internetin ihmeelliseen maailmaan. Vesa ja Aaron kumppaneineen ovat menneet nuorten maailmaan. Kirpputorityö ja leipäkirkko ova t tavoittaneet siellä käyvien maailmat. Työ- tai opiskelupaikallasi tavoitat ne ihmiset, jotka siellä ovat. Meillä jokaisella on mahdollisuudet tavoittaa meidän vaikutuspiirissämme olevat ihmiset ja heidän ”maailmansa”.

Jeesus johdattaa meitä ja saamme kulkea edeltä valmistetuissa teoissa. Rokka totesi kirjassaan myös, että: ”Jumalan historia kirjoitetaan etukäteen, ihmisten jälkikäteen!” Jumalan lupaukset ja Hänen hyvä suunnitelmansa toteutuu varmasti. Meillä on ilo ja etuoikeus olla toteuttamassa Jumalan vanhurskasta tahtoa. Toukokuu on Hattulan Kotikirkossa lähetystyön ja evankelioinnin kuukausi. Rukoillaan lähettiemme puolesta ja evankelioidaan omassa ”Jerusalemissamme”.

Olemme tilanneet 1 000 kpl Hyvä Sanoman Extra numeroa, jotka jaamme yhteisvoimin. Ole yhteydessä,mikäli haluat olla jakamassa lehtiä. Rukoillaan, että mahdollisimman moni löytäisi Jeesuksen pelastajanaan näidenkin lehtien välityksellä.
*) Lupausten aarrekammiot RV 1976

"Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: »Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojanja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. "
Matt.28:18-20